Mukthi Deeksha process


Mukthi Deeksha
Mukthi (ook wel bekend als Moksha) betekent bevrijding.

 

Bevrijding van wat? Het is de bevrijding van het onwerkelijke, illusionaire, en bevrijding naar de Grote Werkelijkheid. Deze bevrijding wordt ook wel “Zelfrealisatie” genoemd. Zelfrealisatie is een zegening, een geschenk dat de mens gegeven wordt, het is pure genade. Mukthi Deeksha is de Deeksha die naar deze bevrijding of Zelfrealisatie leidt. Het Oneness Mukthi Deeksha Process van de Oneness University is het pad naar Zelfrealisatie.

 

Wat deze Mukthi Deeksha uniek maakt, is dat het rechtstreeks afkomstig is van het Goddelijke en niet via een mens wordt doorgegeven. Het is een directe overdracht van het Goddelijke aan de ontvanger, met als enig doel de ontvanger in een staat van eenheid en ontwaken te brengen – dezelfde staat die heiligen, wijzen en mystici over de hele wereld genieten.

 

De Mukthi Deeksha wordt overgedragen als onderdeel van een proces dat uit drie delen bestaat, wat dient om de ontvanger voor te bereiden op het ontvangen van deze goddelijke zegen.

  • Eerst wordt het fysieke lichaam voorbereid door te dansen, een oud ritueel dat in alle culturen en tradities is toegepast als een manier om zich te openen voor het Goddelijke. Door dit dansen wordt de kundalini geactiveerd en worden de chakra’s geopend.
  • Vervolgens wordt de deelnemer door een proces van reciteren geleid om het zelf/de mind en het onbewuste te vervullen met de aanwezigheid van het Goddelijke en eventueel nog aanwezige belemmeringen op te ruimen, zodat de Deeksha volledig ontvangen kan worden. Dit reciteren dient om het zelf/de mind – en het energielichaam te “programmeren” voor ontwaken.
  • Deeksha via de Golden Orb

 

Dit proces zal alleen worden aangeboden aan Deekshagevers en mag alleen worden uitgevoerd door een Oneness Trainer.