Healing Relationships –
Bandhavya-Deeksha


Healing Relationshipss

 

De kwaliteit van jouw leven wordt bepaald door jouw relaties. De manier waarop je je nu voelt vindt zijn oorsprong in de ervaringen die je hebt gehad in de verschillende relaties in je leven. Als je fijne relaties hebt met de mensen om je heen, ervaar  je een gevoel van welbevinden. Als er ongenoegen is in de relaties, ervaar je onvrijheid in je gedrag, onvrijheid in je doen en laten of het houdt je bezig in gedachten en veroorzaakt stress en gepieker.

 

Het maakt hierbij niet uit of je de persoon werkelijk ontmoet of dat diegene slechts in gedachten voorbij komt. Als een relatie niet zuiver is en je denkt aan die persoon, komen automatisch de bijbehorende gevoelens, emoties of spanningen in jou omhoog. Ook als een ander het over diegene heeft, zal je merken dat er iets in jou gebeurt. Misschien voel je weerstand, of je wilt gaan redetwisten of je hebt geen zin er over te praten, of je negeert het totaal en wordt chagrijnig of krijgt een superioriteitsgevoel of er vindt een andere reactie plaats. Ook het je er van af wenden of negeren is een reactie en hierin wordt jouw doen en laten nog steeds bepaalt door de relatie met die persoon.

De relatie met de ander bepaalt:

  • Je gevoel
  • De ervaring van jezelf en de ander
  • Hoe je de situatie beoordeelt
  • Je perspectief op het leven
  • Je manier van doen innerlijk en uiterlijk
  • Je manier van bewegen
  • De woorden die je zegt
  • De gedachten die verschijnen
  • en nog veel meer…

 

Het Healing Relationship Proces is van toepassing op alle levensgebieden. Het leven is relaties. Als je problematische relaties hebt met je ouders, partner, kinderen, familieleden, vrienden en collega’s dan wordt dat terug gereflecteerd door het leven in de vorm van ziekte, financiële problemen, onnodige obstakels etc.

 

Deze cursus mag alleen worden uitgevoerd door een Oneness Advanced Trainer. Iedereen is welkom!

Healing Relationships