Bhakti Yoga process


Bhakti Yoga
Het Bhakti proces is een zeer krachtig proces dat speciaal ontworpen is om de verbinding met jouw Hogere Zelf of jouw Divine te verdiepen en jouw proces van ontwaken te versnellen. Er zijn vele wegen om dit te doen, maar dit is de weg van devotie en toewijding aan het Hogere.
Bhakti = devotie, toewijding, liefde aan de goddeljke bron
Yoga = je herverbinden met , één-worden, versmelten
Bhakti Yoga = dus een manier om je te herverbinden met het Goddelijke,
je band versterken zodat je uiteindelijk één wordt met je Divine, ermee versmelt.

Bevrijding van de Mind kan niet gestuurd worden vanuit de Mind. Het is een weg van acceptatie en overgave om in het veld van het grote bewustzijn thuis te komen en je erdoor te laten voeden. Pas als je ziet dat je in feite zelf niet veel kunt doen, komt er toewijding en devotie en kan de genade gaan stromen, waardoor veranderingen vanzelf gebeuren.

Het proces bestaat uit verschillende fases, o.a. contemplatie, reciteren, meditatie, dans en energieoverdracht.

* Deze BHAKTI voert je naar jouw Divine, die geen verwachtingen kent, die jou liefheeft zoals jij bent, voor wie jij heel bijzonder bent en die geen oordeel zal vellen over wat je doet en niet doet, heel meelevend is, jou wil helpen.

* DEVOTIE is niet aan jouw Divine denken in tijden van pijn of plezier, maar elk moment in volledige verbinding staan, zodat jouw liefde voor jouw Divine je naar éénwording leidt.

* Het is een PROCES, dat betekent dat ook hierbij nog onverwerkte emoties kunnen getoond worden.

* Het is een zeer krachtige manier om onze staat van Ontwaken en Godrealisatie te bereiken. Weet dat er zoveel Godheden zijn die allen EEN zijn, AL DAT IS.

Dit proces wordt gegeven door een Oneness Trainer.