Liberation Sutra


Liberation sutra

 

Moksho nama jeevasya vimukthihi, yethasmaath
Indriyaanaam vimukthihi, yethasmaath
Ahankaaraat vimukthihi, yethasmaath
Manaso vimukthihi, yethasmaath
Gnayatasya bandhaat vimukthihi, yethasmaath
Samskruter bandhaat vimukthihi, yethasmaath
Samajasya bandhaat vimukthihi, yethasmaath
Karmano bandhaat vimukthihi
Ithi Satyam satyameva Satyam
Ithi Satyam satyameva Satyam
Ithi Satyam satyameva Satyam

 

Bevrijding van het leven / Moksho nama jeevasya vimukthihi, yethasmaath
De aard van het bestaan is gelukzaligheid. Het wordt gekenmerkt door prachtige eigenschappen als liefde, mededogen, verbondenheid en stilte. Het bewustzijn van de mens is aan banden gelegd door concepten, ideeën, conditioneringen en mentale constructies.  Wanneer het bewustzijn wordt gezuiverd van elke verontreiniging, dan is wat overblijf: Leven, Zuiver Bewustzijn ofwel God. Vandaar dat we Ontwaken ofwel “Leven in Eenheid” definiëren als “De bevrijding van het leven zelf’.

 

Bevrijding van de zintuigen / Indriyaanaam vimukthihi, yethasmaath 
Ontwaken betekent op een zeer fundamenteel niveau: “Het Leven LEVEN”. De geschriften definiëren een Ontwaakte Mens als iemand die in staat is zijn zintuigen onder controle te houden. Aan de andere kant betekent Ontwaken volgens ons; “Bevrijding van de zintuigen uit de houdgreep van de geest”. De geest, met zijn uitspraken en commentaren, komt tussenbeide bij alle zintuiglijke waarnemingen, waardoor ze afgezaagd en levenloos worden. Als de geest niet tussenbeide komt, dan is het menselijk zenuwstelsel in staat om gelukzaligheid bij elke zintuiglijke ervaring te ervaren, dat wil zeggen; bij het zien, het horen, het ruiken, bij het proeven of het aanraken, ongeacht het object van ervaring. Dus iemand waarvan de zintuigen zijn bevrijd gaat voorbij aan “Het leven van de geest”, en ervaart “Het leven van de zintuigen”.

 

Bevrijding van het ik / Ahankaaraat vimukthihi, yethasmaath 
Het “Ik” is het gevoel van een afgescheiden bestaan. Wanneer er een “Ik” is en een “Ander”, en dan is het resultaat ANGST, de angst voor wat de ander mij zou kunnen aandoen. Uit angst ontstaat: de strijd om te overleven, om te vergelijken, uit angst ontstaat jaloezie, haat, en al het andere. Het IK is slechts een concept. Een concept is per definitie iets dat in werkelijkheid niet bestaat. Het is een illusie.

 

Bevrijding van de mind / Manaso vimukthihi, yethasmaath
De populaire opvatting over “Bevrijding van de mind” is: of het verdwijnen van de mind, een staat waarin geen gedachten zijn, of een transformatie van de mind waardoor de geest meer vrijheid en vrede in zichzelf ervaart. De bevrijding waarover we spreken is geen van deze twee. Het is: “Het stoppen met de inspanning om de mind te veranderen”. Dan ben je vrij “Van” de mind. De geest met zijn inhoud blijft onafhankelijk bestaan om je te helpen met de praktische zaken van het leven, maar heeft geen invloed op de ervaring van het leven zelf.

 

Bevrijding van kennis / Gnayatasya bandhaat vimukthihi, yethasmaath
Wanneer we spreken over; “Bevrijding van kennis”, dan gaat het over bevrijding van de slavernij van kennis, en niet over kennis zelf. Wanneer kennis niet wordt vertaald in een ervaring, dan wordt het een belemmering voor de ervaring die je voor ogen hebt. Kennis die een belemmering vormt voor het ervaren van het leven is een last, en een vorm van slavernij. Vandaar dat ze moet worden losgelaten.

 

Bevrijding van conditionering / Samskruter bandhaat vimukthihi, yethasmaath
De mens heeft gedurende duizenden jaren ideeën ontwikkeld zoals het communisme, het kapitalisme, of ideeën over gelijkwaardigheid, nationalisme, religie, etc. Deze ideeën en concepten zijn een eigen leven gaan leiden. Ze maken gebruik van jouw leven om zelf te overleven. Ze dringen zich aan je op als een “Gedachteobsessie” en kleuren elke ervaring van het leven. Bevrijding van conditionering betekent niet: verstoken zijn van ideeën of concepten, maar het betekent om vrij te zijn ze te kiezen in doelgerichte situaties van het leven.

 

Bevrijding van de samenleving / Samajasya bandhaat vimukthihi, yethasmaath
Uiteindelijk is de mens gebonden aan het begrip “Vrijheid” zelf. Hij of zij denkt dat vrijheid kan worden bereikt door in te gaan tegen het bestaande systeem van normen en waarden in de samenleving. “Vrijheid” is in wezen een innerlijke toestand van Zijn, waarin je niet meer wordt beheerst door angst. Er is dus geen verstikkende weerstand tegen welke structuur dan ook, tegen welke wet of waarde waar “De maatschappij” voor staat. Vrijheid is niet in opstand komen tegen iets. Het is een staat van bewustzijn die geen tegenstellingen kent.

 

Bevrijding van het werk / Karmano bandhaat vimukthihi
We maken een onderscheidt tussen activiteit en actie. Activiteit is een ontsnapping aan de innerlijke leegte en pijn van het bestaan. Activiteit wordt gezien als een middel tot een doel. Je werkt, bestuurt je auto, je kookt, maakt schoon, je bidt, want je hebt een psychologische behoefte achter al deze dingen die je wilt bereiken. Actie wordt geboren daar waar de bestemming of het doel in fysieke zin bestaat, maar niet in psychologische zin. De ervaring is een doel op zich. Het komt voort uit een innerlijke staat van vreugde en vrijheid. Als een Ontwaakte Mens werkt, is hij vrij van de tirannie van het werk.