Hartelijk welkom op onze Belgische Oneness site.

Oneness is een wereldwijd verspreid fenomeen dat mensen in staat stelt om te leven vanuit hun hart en te groeien in éénheid met zichzelf en hun omgeving. Van daaruit dragen deze mensen bij aan het groeiende éénheidsbewustzijn in de wereld. Dit fenomeen is niet gebonden aan eender welke cultuur, religie of strekking. Met deze website informeren de Oneness trainers in België je graag over de bron, de cursussen en workshops in ons land.

 

Oneness is not a religion

Sri Amma Bhagavan dagelijkse teaching voor contemplatie
Acceptance has never been our nature. Hence we justify our actions in myriad ways,creating new frameworks.
Acceptatie is nooit onze natuur geweest. Vandaar dat we onze acties rechtvaardigen op talloze manieren, en steeds nieuwe kaders creëren

Vind ons op Facebook